Imaam Ibnul Qayyim [rahimahullaah] said: “

I used to hear Shaikhul Islaam Ibn Taymiyyah [rahimahullaah)] often saying:

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ] – “You alone we worship” repels Riyaa

 [ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] – “And you alone we ask for help” repels Pride.”

Source: Badaa’i At-Tafseer’ 1/41-53